Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Exkurzia v Lesnej škole2.5.2022

„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá“

Leonardo da Vinci

Environmentálne povedomie a prírodovednú gramotnosť mladej generácie je možné dosiahnuť nielen v škole ale i prostredníctvom vzdelávania odborníkmi - lesnými pedagógmi.

Žiaci 2.A triedy využili takúto možnosť a vybrali sa na exkurziu do Levíc, kde je zriadená v Odštepnom závode Lesná škola. Deti sa prešli poznávacou a náučnou miestnosťou, kde sa oboznámili s rôznymi druhmi zvierat a drevín. V tvorivej  miestnosti deti spoznali život včiel, obzreli si zvnútra úľ a vyskúšali si včelárske oblečenie. V kresliarni vytvorili krásne obrázky a vyskúšali si zahrať na edukačnom dendrofóne. Prostredníctvom názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatových a vizuálnych ukážok povrchov alebo vzoriek prvkov lesa a tabúľ poznania i diorámov si žiaci overili poznatky o hubách, rastlinách, zvieratách a stromoch.

Cieľom exkurzie bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov a vzbudiť v nich záujem o prírodné bohatstvo našich lesov. Žiaci a ich sprevádzajúci pedagógovia boli nadšení priebehom celej exkurzie a určite sa zase radi vrátia na toto úžasné miesto.

Mgr. Tatiana Lehocká