Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Tanečná telesná výchova10.5.2022

Pohyb je dôležitý a dobrá nálada tiež. A ak sa deti dobrovoľne a s radosťou hýbu, je to to najlepšie, čo im môžeme my dospelí poskytnúť.

Zapojili sme sa preto do projektu Tanečná telesná výchova  pod vedením Laciho Strikea a Street Dance Academy. Cieľom projektu bolo priniesť inováciu do hodín telesnej výchovy tak, aby ju všetky deti mali radi a tešili sa na jej vyučovanie. Išlo o spojenie hudby a tanca ako zdravého a moderného pohybu v štýle HIP HOP. Naše hodiny viedla skvelá tanečnica - lektorka Dada. Každá hodina začínala rozcvičkou, pokračovala základnými tanečnými krokmi, ich kombináciami, freestylom, jednoduchými choreografiami a ukončila sa strečingom.

Na poslednej hodine Tanečnej telesnej výchovy bolo úžasné sledovať deti, ako s radosťou tancujú nacvičenú choreografiu, ktorú sa naučili vlastnou snahou, tréningom a prácou na sebe.