Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Letný denný tábor 202212.5.2022

Vážení rodičia,

Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný  tábor od 1. do 8. júla 2022 (5 pracovných dni). Cena pobytu je 60 eur.

Cena pobytu zahŕňa: stravu 4 – krát denne, pitný režim, výlety, vstupenky, materiál na tvorivé dielne, odmeny pre deti.

Z organizačných dôvodov potrebujeme zistiť záväzný záujem o tábor - v prípade záujmu prihláste svoje dieťa cez EduPage do 31. 5. 2022. Minimálny počet detí je 45.

Záväznú prihlášku a poplatok 60 € odovzdajte do 6. 6. 2022 triednej učiteľke.


Záväzná prihláška