Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávik Slovenska 202219.5.2022

Dňa 28.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Do súťaže sa zapojili všetky deti, ktoré majú radi spev. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Víťazmi jednotlivých kategórii sa stali:

1. kategória (1.-3. ročník)

1. miesto  - Nela Kmeťová (3.B)
2. miesto – Ema Suríniová (3.B)
3. miesto – Ela Csűriová (2.B)

2. kategória (4.-6.ročník)

1. miesto – Daniela Buranská (4.B)
2. miesto – Zara Chebenová (4.C)
3. miesto – Simon  Slobodník (4.D)

Víťazi školského kola sa zúčastnili okresného kola v Nových Zámkoch.

V stredu 11.5.2022 sa v MO MS v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovala talentovaná Nela Kmeťová (3.B), ktorá svojim umeleckým prejavom presvedčila porotu a vybojovala si zaslúžené 1. miesto. Tým si zabezpečila postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2.6.2022 v Nitre.

Nelke blahoželáme, prajeme veľa šťastia na krajskom kole a ostatným zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa speváckych zážitkov.

 

Mgr. Žigová H., Mgr. Kytková T.