Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

OZNAM - vstup do budovy školy20.5.2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 23. 5. sa obnovuje vstup do budovy školy cez hlavný vchod.

Žiaci budú ráno vstupovať do budovy podľa pôvodného rozdelenia, popoludní odchádzajú hlavným vchodom. Stále platí zákaz vstupu rodičov do budovy školy.

PaedDr. Peter Halmeš - riaditeľ školy