Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Z rozprávky do rozprávky24.5.2022

Bolo to dávno, pradávno. Bolo to vtedy, keď ľudia nevedeli čo je televízor, rádio ani počítač. Aby im bolo veselšie, tak si vymýšľali rozprávky. Večer, keď skončili prácu vždy si našli chvíľu na rozprávku. A pretože rozprávka sa vždy končí dobre, mohli si vysnívať aj tie najtajnejšie sny a túžby. Rozprávky mali aj poučný charakter, keď upozorňovali deti na nerozumné správanie  ako v rozprávke o medovníkovom domčeku, kedy sa deti zatúlali ďaleko od domu, alebo o kozliatkach, ktoré pustili cudzieho vlka do svojho domčeka, O troch prasiatkach...

Pani učiteľky a pani vychovávateľky vyrobili pre žiakov krásne rozprávkové kulisy, ktoré skrášľujú chodby našej školy. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov aj s pomocou rodičov urobili makety hradov i zámkov a krásne rozprávkové varešky, ktorými budú hrať rôzne rozprávkové príbehy aj pomocou pripravených kulís.

Aby si žiaci lepšie vedeli predstaviť skutočný zámok, hrad, aj školské výlety sú zamerané na ich spoznávanie. V júni naši tretiaci navštívia Rozprávkový zámok na Bojnickom zámku. Je to špeciálny rozprávkový divadelný festival v podobe inscenovaného predstavenia. Aktuálny ročník sa ponesie v duchu klasických slovenských rozprávok : Laktibrada, O troch grošoch, Dlhý nos. Vybrané tri príbehy kladú za cieľ naučiť deti myslieť aj na druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte. Šťastný koniec prináša divákom nádej na krajšiu budúcnosť a vieru v to, že aj oni sami si môžu zmeniť svet k lepšiemu.

Na našej škole žijú žiaci s rozprávkami počas celého školského roku. Vedú ich k tomu pani učiteľky a pani vychovávateľky. Medzi obľúbené aktivity a akcie, ktoré sa realizovali  patria napríklad: Medzinárodný deň školskej knižnice, Deň ľudovej rozprávky, Záložka spája školy, Rozprávkový karneval, Najvýznamnejšie podujatie Školskej knižnice, Týždeň hlasného čítania. ..

Žiaci sa zapájajú aj do súťaží Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a v tomto školskom roku boli úspešní v okresnom aj krajskom kole.

Naša škola pravidelne spolupracuje  s Mestskou knižnicou A. Bernoláka. Žiaci prvého stupňa sa zapojili do regionálnej súťaže  S knihou do neznáma, určenú pre deti prvého stupňa. Pomocou súťaže žiaci spoznávajú knihy slovenských detských autorov a zapájajú sa do rôznych aktivít. AJ triedy z našej školy boli odmenené a najkrajšie práce aj našich žiakov budú  vystavené od 6. júna v mestskej knižnici. Štvrtáci sa v apríli zúčastnili akcie Večer s H. CH. Andersenom. Žiaci s pani učiteľkami pravidelne navštevujú školskú aj mestskú knižnicu s pripravenými aktivitami so zážitkovým čítaním. Po krásnych hodinách odchádzajú s úsmevom a s plnými rukami zapožičaných kníh, ktoré si doma s radosťou čítajú.

Zapísala p.uč. I. Švecová