Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Spoločenstvo včiel24.5.2022

Našu školskú chodbu zdobia krásne projekty druhákov, ktoré vyrobili na tému Spoločenstvo včiel. Nájdete tam zmenšený drevený úľ, včielky v dutine stromu, roj s kráľovnou, trúdmi a robotnicami, dutinu z plástu, v ktorej sa vyvíjajú včelie kráľovné, či plásty s vývinovými štádiami včiel.

Silná kolónia včiel medonosných spolupracuje bzučaním a vírením. Každá včela v úli má pridelenú prácu, snaží sa usilovne hľadať potravu, zbierať peľ, kŕmiť mladé larvy, produkovať med alebo strážiť úľ. Kľúčovým faktorom tejto úspešnej a efektívnej práce je zdravá komunikácia.

Podobne je to aj u nás, ľudí....

Tieto projekty vyrobili deti spolu so svojimi rodičmi. Aby vznikli tieto krásne diela, museli spolu komunikovať, fantazírovať a použiť svoje vedomosti a zručnosti ako usilovné včielky.

No najdôležitejší a najhodnotnejší je čas, ktorý aktívne a zmysluplne  strávili rodičia so svojimi deťmi.

Mgr. Tatiana Lehocká