Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

PREDNÁŠKA PRVEJ POMOCI V ŠKD3.6.2022

Posledný májový deň sa v školskom klube detí konala prednáška o prvej pomoci, ktorú odprezentovali dobrovoľníčky z Červeného kríža. Žiakom ukázali, ako podať prvú pomoc pri krvácaní, zlomeninách, dusení a KPR. Žiaci sa tak mohli sa vcítiť do úlohy malých záchranárov a prakticky si vyskúšať poskytnutie prvej pomoci. Pod vedením pani učiteľky A. Hrabovszkej nám žiačky štvrtého ročníka ukázali ukážku obväzovania rán, ktorú sa naučili na krúžku prvej pomoci v škole. Deti si po prednáške uvedomili, že poskytnúť prvú pomoc nie je žiadna hračka a určite aj to, že jej poskytnutie je morálnou povinnosťou každého z nás.