Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávik Slovenska 2022- krajské kolo3.6.2022

Krásny slnečný deň 2.6.2022 sme sa pokúsili zabojovať o ďalšie umiestnenie v postupovej súťaži, tentokrát na krajskom kole Slávik Slovenska v Nitre. Naša bojovníčka Nela Kmeťová aj napriek počiatočnej nervozite a obavám, rozozvučala sálu CVČ svojim spevom ako prvá súťažiaca. S napätím sme očakávali aká konkurencia bude ešte nasledovať. Mladí speváci v krojoch sa za svoje výkony nemuseli vôbec hanbiť. Ich spev ľudových piesní nám spríjemnil chvíle a ulahodil nášmu uchu. Bol to veľmi pekný zážitok. Cez prestávku nám p.riaditeľ CVČ v Nitre a zároveň usporiadateľ súťaže pripravil príjemné prekvapenie. Jeho pozvanie ako hosť prijala bývalá absolventka súťaží Slávik Slovenska a zároveň aj niekoľkonásobná víťazka. Svojim krásnym spevom nám spestrila deň a určite motivovala aj našich malých spevákov. Po vyhlásení výsledkov sme boli o to šťastnejší, že žiačka Mostnej školy v Nových Zámkoch

Nelka Kmeťová (3.B) získala krásne 2.miesto!

Nelke blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších rokoch!

Mgr.Helena Žigová