Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Olympiáda v anglickom jazyku pre 1.stupeň ZŠ17.6.2022

Olympiáda v anglickom jazyku pre 1.stupeň ZŠ

nultá kategória – Mestské kolo

Naši žiaci ZŠ Mostnej Jázmin Holla( 4.A), Samuel Rajniak (3.A) a Dávid Boroš (3.A) nesklamali! Aj menší žiaci sú šikovní a pozor na nich, keď vyrastú ????. Stanú sa z nich výborní angličtinári. Už teraz  nám dokázali, že sú priebojní bojovníci a nezľaknú sa konkurencie. Písomnú časť olympiády zvládli všetci na 100%  , ale ani v ústnej časti sa nedali zahanbiť. Bravúrne zvládli rozprávanie príbehu, ako aj opis obrázka a aj rolovú hru. Dosiahli krásne umiestnenia v súťaži:

Jázmin Holla – 1.miesto

Samuel Rajniak – 1.miesto

Dávid Boroš – 2.miesto

Za ich úspech ďakujeme aj vyučujúcim, ktorí ich na súťaž pripravovali: Mgr. Zdenka Furuglyas, Mgr. Helena Žigová a Mgr. Viktória Valašková

Víťazom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich rokoch !

Mgr. Helena Žigová