Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

KLOKANKO 202217.6.2022

V pondelok 11.apríla 2022 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKANKO. Súťaž je určená pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú aj strednú školu. Tento rok sa z našej školy do súťaže prihlásilo skoro 100 súťažiacich z prvého aj druhého stupňa. Žiaci na prvom stupni mali na vypracovanie testu 45 minút, starší žiaci na druhom stupni mohli test riešiť až 60 minút.

Žiaci si mohli skúsiť zmerať svoje vedomosti v rôznych zaujímavých úlohách. Za svoju snahu neodišiel ani jeden súťažiaci naprázdno. Každý súťažiaci bol odmenený diplomom a cenou. Tí najlepší žiaci sa dostali medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na celom Slovensku.

Z našej školy sa medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov podarilo prebojovať nasledovným žiakom: Filipovi Ferenczimu z 1.A. Patrícii Rampašekovej z 1.A, Karine Jajcaj z 1.A, Ryanovi Petrovi Baďurovi z 1.C, Hane Poláčikovej z 1.C, Danielovi Adamovičovi z 1.C, Štefanovi Keszelymu z 1.C, Denise Barusovej z 2.C, Petrovi Ferenczimu z 3.A, Benjamínovi Vöröšovi z 3.A, Nele Kmeťovej z 3.B, Jacobovi Róbertovi Kováčovi z 3.C, Oliverovi Kertészovi zo 4.A, Jazmine Holla zo 4.A, Nadji Stjepanovičovej zo 4.B, Tomášovi Paulovičovi zo 4.B, Zoji Hajdákovej z 5.A a Natálii Hercovej z 5.B.

Všetkým žiakom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Mgr. Tatiana Kytková