Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

S knihou do neznáma21.6.2022

Súťaž bola určená pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ a pre špeciálne školy. V období od novembra do apríla mali deti prečítať dve knihy a vypracovať po tri úlohy.

1.ročník Mechúrik, Koščúrik

2.ročník Danka a Janka

3.ročník Smelý Zajko, Smelý Zajko v Afrike

4.ročník Môj dedko Rýchly šíp

1.-4.ročník O psíkovi, ktorý prestal brechať

Koncom mája bolo vyhodnotenie tejto súťaže. Medzi víťazmi boli aj 3 triedy z našej školy.

2. miesto - 2.A trieda

3.miesto - 1.A trieda

Zvláštna cena bola za kreativitu a získala ju 2.B trieda .

Pod vedením svojich pani učiteliek- p.uč. T.Lehockej, E.Moravčíkovej a A.Demeterovej  vytvorili žiaci zaujímavé a rôznorodé práce.

Cieľom súťaže bolo v deťoch prehĺbiť záujem o literatúru, rozvíjať  čitateľskú gramotnosť, dať priestor fantázii i príjemne sa pobaviť.

Dňa 14. júna 2022 bola v priestoroch Knižnice A.Bernoláka slávnostne otvorená výstava ocenených prác i prác ostatných zúčastnených žiakov. Výstava potrvá do 30.júna 2022.