Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školská športová olympiáda v netradičných disciplínach27.6.2022

Na tartanovú dráhu sa všetci športovci zoradili za zvukov olympijskej hymny, zapálili olympijský oheň a sledovali príchod starších žiakov s olympijskou vlajkou. Po príhovore pána riaditeľa, sľube športovcov a sľube rozhodcov sa olympiáda mohla začať.

Žiaci súťažili v 16 netradičných a zábavných disciplínach, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, zručnosť, obratnosť a kondíciu. Súťažné disciplíny pre deti pripravili vyučujúci telesnej a športovej výchovy. Pri organizácii a rozhodovaní im pomáhali žiačky a žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa svojej úlohy zhostili zodpovedne. Na stanovištiach sa nielen súťažilo o čo najlepší výkon, ale sa aj povzbudzovalo a najmä zabávalo. Veď ako sme si povedali pri otovrení olympiády: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a zabaviť sa.“

Všetci športovci boli veľmi šikovní, a preto boli ocenení medailou a víťazi jednotlivých disciplín aj diplomom a malým olympijským ruksakom.

Disciplíny sa všetkým páčili a už teraz sa tešia na olympiádu o rok.

Jana Bošanská