Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

ENGLISH STAR – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku27.6.2022

Súťažné úlohy riešili v priestoroch našej školy žiaci 1. - 8. ročníka. Celkový počet bol 125 súťažiacich. So zadaniami sa popasovali naozaj statočne, pretože ich výsledky boli skvelé. Až 16 žiakov z prvého stupňa dosiahlo 100 % úspešnosť .  Ďalších 99 žiakov z prvého aj druhého stupňa dosiahlo viac ako 80 % úspešnosť a získalo diplom so zlatou medailou.

Tamara Vašková zo 4. D sa umiestnila na 5. mieste a získala krásnu cenu od firmy Fusakle.

Za vecné ceny opätovne ďakujeme @Helen Doron English Nové Zámky.

Našim žiakom blahoželáme a veľmi sa tešíme, že majú angličtinu radi, čo dosvedčujú aj tieto výsledky. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy.

Tešíme sa na English Star budúci rok!