Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

NÁŠ HERBÁR – projekt byliny z nášho prostredia29.6.2022

Na hodinách  Prvouky, Prírodovedy a Biológie sa žiaci učia aj o rastlinách. Spoznávajú rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, poliach... Aby sa ich neučili len teoreticky z učebníc, rozhodli sa niektorí založiť si herbár. Začali zbierať, sušiť, lisovať  rastlinky,  ktoré rastú v našom okolí s pani učiteľkami, alebo  s rodičmi na prechádzkach po prírode. Pomocou encyklopédií a z internetových zdrojov, nájdené bylinky určovali podľa hlavných znakov a dozvedeli sa o nich množstvo zaujímavých informácií.

Krásne práce možno budú inšpirovať aj ďalších záujemcov.

 

Zapísala p.uč. I. Švecová