Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Plavecký výcvik20.9.2022

Naša základná škola vytvorila podmienky pre osvojenie si základov plávania hneď v druhý septembrový týždeň a tak  žiaci 3.A, 3.B, 3.C a 4.B triedy absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch mestskej plavárne RELAX KOMPLEX pod vedením skúsených inštruktorov plávania.  Deti boli rozdelené do dvoch skupín a počas celého týždňa si osvojovali plavecké základy a niektorí malí plavci si zlepšovali svoje už nadobudnuté plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom, no najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu a pohybu vo vode. Žiaci boli disciplinovaní, snaživí, aktívni a na konci kurzu každý získal "Mokré vysvedčenie".

Sme radi, že sme mohli prispieť k posilneniu ich zdravia a zvýšeniu ich telesnej zdatnosti.

Mgr. Tatiana Lehocká