Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky deň jazykov5.10.2022

Európsky deň jazykov na ZŠ Mostná už tradične oslavujeme 26.septembra. Tento rok nebol výnimkou ani na 1.stupni ZŠ. Pre malých prváčikov to bola prvá zmienka o podobnej oslave. Prečo a čo vlastne oslavujeme? Držali sme sa hesla “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“

Tento výrok nás sprevádza celý rok, keďže na našej škole sa žiaci stretávajú s anglickým, nemeckým, aj ruským jazykom. Minulý týždeň sme to však pociťovali intenzívnejšie. Každý si zvolil aktivity podľa vlastného výberu. Spoznávanie nových slov, pozdravy, počúvanie piesní, rozprávok, zvuky zvierat v rôznych jazykoch, tvorba projektov, spoznávanie okolitých krajín a ich vlajok, a mnohé ďalšie zábavné úlohy. Aj keď väčšinu aktivít sme prežívali emocionálne, podelíme sa s našimi pocitmi prostredníctvom fotografií.

Mgr. Helena Žigová