Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Bezpečne do školy- dopravná výchova11.10.2022

V školskom klube Kamarát sme sa rozhodli priblížiť žiakom tému dopravnej výchovy. Pani vychovávateľky im rozprávali o pravidlách cestnej premávky a o dopravných značkách. V každom oddelení ŠKD si žiaci vytvárali dopravné značky z ktorých potom vytvorili improvizované dopravné ihrisko na školskom dvore, kde si mohli vyskúšať ich vedomosti.