Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Projekt - Vesmír27.10.2022

Žiaci 4. A triedy sa tento rok tiež dočkali obľúbeného učiva. Mohli vymýšľať a tvoriť práce od výmyslu sveta.

Úlohy sa zhostili výborne. Vyrobili krásne projekty na tému „Vesmír“, ktoré obhájili pred svojimi spolužiakmi.

Okrem toho presvedčili pána riaditeľa, ako aj mnohých pedagógov, že im nerobí problém sa o tejto tematike rozhovoriť aj po anglicky, keďže majú vynikajúcu slovnú zásobu.