Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Október patrí našim jazykovedcom1.11.2022

Naši najväčší jazykovedci a kodifikátori spisovného slovenského jazyka sa narodili v októbri. Anton Bernolák 3.10.1762. V tomto roku si pripomíname 260.výročie narodenia. Ľudovít Štúr sa narodil 28.10.1815.

Oboch jazykovedcov sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou a projektami, ktoré vytvorili žiaci piateho a siedmeho ročníka.

Nosnou témou piatakov bola „Slovenčina v rodine slovanských jazykov“ a siedmakov „Vývin slovenského jazyka.“

Tieto náročné témy zvládli žiaci na výbornú! Veď posúďte sami......viac v našej fotogalérii.

Mgr. Monika Garaiová