Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice24.10.2022

Je to celoslovenský projekt, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica každoročne začiatkom októbra z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici. Každý ročník sa nesie v znamení spoločnej témy. Nosnou témou tohto ročníka bolo „Ako máme radi našu školskú knižnicu.“

Štvrtý októbrový pondelok sa od roku 1999 oslavuje ako  Medzinárodný deň školských knižníc. Oslávenkyni sa patrí zagratulovať a sviatok  osláviť. Našu oslavu sme začali v našej školskej knižnici. Zástupcovia každej triedy na druhom stupni si pomocou indícií našli úryvok z knihy, s ktorým pracovali v triede, kde oslava pokračovala.

Úlohou piatakov bolo vytvoriť plagát, ktorým pozývajú na krst knihy a vytvoriť interview s autorom úryvku. Šiestaci pretransformovali úryvok na iný žáner a napísali list hlavnej postave úryvku. Siedmaci vytvorili tajničku a powerpointovú prezentáciu o autorovi úryvku.

Knižnice sú neodmysliteľne späté s menom Matej Hrebenda. O tejto osobnosti si pripravili scénku naši ôsmaci.

Deviataci sa zahrali na výskumníkov – štatisticky nám vyjadrili výskyt slovných druhov v úryvku a členenie slovnej zásoby. Medzi nimi boli aj literárni kritici, ktorí zhodnotili knihu – jej klady a zápory.

K oslave sa pridali aj naši tretiaci, ktorí si zahrali divadielko O psíkovi a mačičke, skladali postrihanú rozprávku, kreslili ilustráciu a vyrábali papier, pretože deti si majú vážiť papier, z ktorého vznikajú knihy.

Prežili sme zábavné predpoludnie s knihami a dúfame, že niektorí žiaci budú pokračovať v čítaní kníh, pretože, knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.
Mgr. Monika Garaiová