Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Plavecký kurz a korčuľovanie15.11.2022

Ani sme sa nenazdali a štvrťrok je za nami.  Naši tretiaci a štvrtáci sa nielen usilovne učili, ale aj aktívne športovali. Každá trieda  dva dni korčuľovala  na Zimnom štadióne a päť dní žiaci absolvovali  plavecký výcvik na Plavárni v Nových Zámkoch. Za dobré výsledky dostali od svojich trénerov aj  mokré vysvedčenie. Veríme, že  nadobudnuté  praktické  zručnosti  ešte budú ďalej zdokonaľovať.

Zapísala I. Švecová