Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mikuláš na Mostnej7.12.2022

Ako každý rok, aj v tento predvianočný čas zavítal medzi deti na Mostnej škole Mikuláš so svojím sprievodom, aby potešil nejedno detské srdiečko.

Žiaci našej školy si pripravili pre Mikuláša a jeho družinu krátky kultúrny program, v ktorom spievali, hrali na hudobných nástrojoch, tancovali či predviedli krátku divadelnú scénku. Keďže Mikuláš so svojimi pomocníkmi pozorne sledoval prezentáciu našich detských talentov, všetky deti obdaroval sladkosťami a dobrou náladou. Nik nezostal bez darčeka.

Súčasťou dňa boli aj hand-made trhy, prehliadka priestorov školy, maľovanie na tvár, burza hračiek a kníh či tvorivé dielne, kde si aj tí najmenší vedeli vyrobiť krásne ozdoby nielen na stromček. Všade panovala vianočná nálada a celou školou sa šírila vôňa čerstvo napečených oblátok, medovníčkov či vianočného punču.

Veríme, že sa vám deň v spoločnosti Mikuláša, anjelikov a čertov na našej škole páčil a v mene celého kolektívu ZŠ Mostná vám chceme zaželať príjemne strávený vianočný čas s vašimi najbližšími.