Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najkrajší adventný veniec21.12.2022

Tvorili aj žiaci našej školy a ich vence zdobili a stále zdobia  našu školu v rámci súťaže o Najkrajší adventný veniec. Do súťaže sa zapojilo 24 tried s adventnými vencami, ktoré sami vyrobili. Všetky adventné vence boli krásne a nápadité. Bolo vidno, že žiaci zapojili fantáziu a využili svoje tvorivé schopnosti. Vence sa od seba líšili veľkosťou, farbou, použitým materiálom a aj samotným prevedením. Adventné vence boli jedinečné a pre každého je ten jeho najkrajší. Nebolo jednoduché určiť víťaza. Hlasovať mohla široká verejnosť v rámci akcie Mikuláš na Mostnej, a tá rozhodla o umiestnení jednotlivých vencov.

Na 1. mieste sa umiestnil adventný veniec s č. 16 s počtom 38 hlasov, ktorý vytvorila 3.C trieda.

Na 2. mieste sa umiestnil adventný veniec s č. 24 s počtom 28 hlasov, ktorý vytvorila 1.B trieda.

Na 3. mieste sa umiestnili adventné vence s č. 12 a 21 s rovnakým počtom  - 21 hlasov, ktoré vytvorili žiaci 4.A a 5. A triedy.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšom ročníku súťaže o adventný veniec. Prajeme príjemné sviatky.