Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šaliansky Maťko 2022/2023 – školské kolo25.1.2023

Deti sa do súťaže zapojili a mali radosť z prednesu slovenských povestí.

Naša porota rozhodla nasledovne:

I.kategória:

1.miesto: Ela Csúriová

II.kategória:

1.miesto: Benjamín Vöröš

2.miesto: Róbert Jacob Kovács

3.miesto: Markéta Koišová

III.kategória:

1.miesto: Sofia Fišanová

Všetkým deťom ďakujeme za účasť a prednes krásnych textov, pani učiteľkám za prípravu a odbornej porote:

Mgr. Helene Žigovej, PaedDr. Adriane Aggovej  a Mgr.Anne Pásztó za hodnotenie.

Výhercom srdečne blahoželáme a postupujúcim žiakom z 1.miest želáme veľa šťastia v okresnom kole.

Mgr. Helena Žigová