Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šaliansky Maťko 2022/2023 – okresné kolo25.1.2023

V tento upršaný deň nás pani predsedkyňa súťaže všetkých milo privítala, potom sa žiaci rozdelili do troch kategórií podľa toho, ktorú triedu navštevujú, a potom začali s prednesmi povestí. Každá kategória mala vlastnú porotu, ktorá hodnotila prednesy jednotlivých žiakov. Súťažiaci si viedli výborne. Všetci si odnášali dobrý pocit zo súťaže a od porotkýň dostali aj cenné rady na zdokonalenie budúcich prednesov.

V druhej kategórii súťažil Benjamín Vörös zo 4.A triedy, ktorý obsadil krásne 2. miesto.

V tretej kategórii našu školu reprezentovala žiačka 6.A triedy Sofia Fišanová.

Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.