Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín 20233.2.2023

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Cieľom súťaže je ako každý rok nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu.

Rast umeleckého ducha aj našich žiakov bol citeľní. Objavili sme aj nové tváre a umelecké duše, ktoré sa budeme snažiť pomocou pani učiteliek rozvíjať. Najväčší záujem prejavili žiaci o recitovanie poézie.

Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov našej školy. Obecenstvo aj odborná porota ich pozorne počúvala a po dohode, rozhodla nasledovne:

I.kategória

Poézia: 1.miesto  - Markéta Koišová 4.A

2.miesto – Nela Sádocká 3.A

3.miesto – Sophia Černáková 3.A  a  Nina Kocánová 3.A

Próza: 1.miesto – Ryan Peter Baďura  2.C

2.miesto – Jakub Farkaš 3.C

3.miesto – Vivien Vargová 2.C a Viktória Pagáčová 4.C

 

II.kategória

Poézia: 1.miesto – Jazmin Holla 5.A

2.miesto – Ashley Matkovská 5.B

3.miesto – Lea Mészárošová

Próza: 1.miesto – Saša Szántóovej

II.kategória

Próza: 1.miesto – Emily Szabóová 8.A

Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok, oceneným srdečne blahoželáme, víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole ! J

Samozrejme nezabúdame ani na 2 úspešných reprezentantov našej školy v recitácii v školskom roku 2021/2022 ( Ella Csűriová 3.B a Benjamín Vöröš 4.A), ktorí sa už usilovne pripravujú  na svoje prednesy v okresnom kole aj tento rok.

Budeme Vám všetkým držať palce !!!