Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

2 % dane za rok 20228.2.2023

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete  2 % z Vašich daní z príjmov, darovať  neziskovej organizácii,  akou je aj naše združenie MOSTNÁČIK. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Darované 2 % sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Všetkým prispievateľom vopred srdečne ďakujeme!

PaedDr. Peter Halmeš, riaditeľ školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane .

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad alebo na sekretariát ZŠ Mostná.

2% z dane poukazujete priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby. V tlačive sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: MOSTNÁČIK
Sídlo: Základná škola Mostná 4900/3, 94058 Nové Zámky
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50101013

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad osobne, poštou alebo elektronicky (dávajte si pozor, či sa Vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: MOSTNÁČIK
Sídlo: Základná škola Mostná 4900/3, 94058 Nové Zámky
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50101013

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (30. júna 2023, 30. septembra 2023) a v tejto lehote je povinnosť aj daň zaplatiť.