Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

KARNEVAL V ŠKD27.2.2023

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali v oddeleniach školského klubu detí karneval plný zábavy, súťaží, tanca a kvízov. Žiaci sa prezliekli do rôznych karnevalových masiek a kostýmov a premenili sa na postavy z rozprávok, zvieratká a rôzne masky od výmyslu sveta.  Nechýbali piráti, draky, policajti, princezné, čarodejnice, brušné tanečnice a rôzne postavičky z detských hier. Všetci sa veselo zabávali, spievali a tancovali.