Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Expert geniality show – vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej súťaže5.3.2023

V školskom roku 2022/2023 sa do súťaže zapojilo 11 796 žiakov zo 714 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi bolo i 10 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci:

Žaneta Javorčíková z 8.A triedy, ktorá získala titul EXPERT v téme Mozgolamy – 79.miesto zo 684 súťažiacich,

Lukáš Šťastný zo 7.A triedy, ktorý získal titul EXPERT v téme Mozgolamy– 146.miesto zo 709 súťažiacich,

Juraj Uhrík z 5.A triedy, ktorý získal titul EXPERT v téme Päť jazykov kultúry – 227. miesto z 1538 súťažiacich.

V celkovom poradí získala najlepšie umiestnenie Zoja Hajdáková – 412. miesto z 11 796 žiakov.

Súťaže sa ďalej zúčastnili nasledovní žiaci: Ashley Matkovská z 5.B, Samuel Surovec zo 6.B, Patrik Alex Bielik zo 7.A, Ella Tomaštíková z 8.A, Adrián Barek a Norbert Mojzes z 9.A.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme!

Mgr. Monika Garaiová