Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín5.3.2023

Dňa 1.3.2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Ryan Peter Baďura z 2.C, Markéta Koišová zo 4.A, Jazmin Holla a Saša Szántóová z 5.A a Emily Szabóová zo 7.A triedy.

Vo veľkej konkurencii uspeli Markéta Koišová, ktorá získala 2.miesto v I.kategórii v prednese poézie a Saša Szántóová, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v II.kategórii v prednese poézie.

Všetkým recitátorom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Monika Garaiová