Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ypsilon – slovina je hra5.3.2023

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov.

Žiaci súťažili v 9. kategóriách ( Y1 - Y9 ), každý ročník mal vlastnú kategóriu.

Do súťaže sa v tomto školskom roku zapojili nasledovní žiaci:

Jazmin Holla, Veronika Mitáková – 5.A, Lea Mésárošová – 5.B, Marco Immer – 6.A, Natália Hercová – 6.B, Samuel Farkaš – 6.C, Vivien Farkašová – 7.A, Žaneta Javorčíková, Lea Hajdáková – 8.A, Petronela Tadanaiová, Liana Lenthárová – 9.A.

Súťažiaci s úspešnosťou 80% a viac dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou a vecnú cenu. Sú to Veronika Mitáková, Jazmin Holla, Lea Mésárošová, Natália Hercová, Petronela Tadanaiová, Liana Lenthárová.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Monika Garaiová