Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín4.4.2023

Našu školu na súťaži reprezentovali Ela Csüriová z 3. B a Benjamín Vöröš zo 4. A. Aj napriek  zdravotným problémom nášho žiaka a v silnej konkurencii skúsených recitátorov obaja naši reprezentanti dosiahli vynikajúce výsledky.

Ela Csüriová - 2.miesto v I.kategórii v prednese prózy

Benjamín Vöröš - 3.mieste v I.kategórii v prednese poézie.

Obom recitátorom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa chuti a odhodlania do ďalších recitačných súťaží v budúcom roku !

 

Helena Žigová