Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Beseda s Braňom Jobusom4.4.2023

Spisovateľ nás postupne oboznamoval s jeho novými knihami. Žiaci si vypočuli zaujímavé príbehy z jeho života, ktoré ho viedli k písaniu zábavnej literatúry pre deti. Hovorené slovo doplnil spevom svojich piesní, ktoré dopĺňajú jeho tvorbu. Na záver odpovedal na zvedavé otázky detí. Žiaci si zakúpili aj niektoré jeho knihy. Ešte horúce knihy im podpísal aj s venovaním.

Z knižnice sme odchádzali s veselou náladou a plní zážitkov zo stretnutia. Ďakujeme!

 

Helena Žigová