Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Exkurzia Levice – jedna z možností zmysluplného učenia13.4.2023

Utorok 21.3.2023 sa žiaci 2.A a 2.C zúčastnili návštevy mesta Levice. Počasie nám prialo už od rána a vyzeralo to na krásny slnečný deň. Namierené sme mali do Lesnej školy a Tekovského múzea.

Lesná škola ponúka žiakom utvárať pozitívny vzťah k prírode najmä prostredníctvom zmyslov. Žiaci mohli vidieť rôzne názorné ukážky, hmatové a vizuálne ukážky povrchov alebo vzoriek prvkov lesa a zvierat. Keďže sa druháci na hodinách prvouky stretávajú s témou „Včely“, mohli sa o ich živote dozvedieť ešte viac. Dokonca si vyskúšali včelársku kombinézu a ochutnali aj sladký medík J

Druhá zastávka smerovala do Tekovského múzea v areáli hradu. Žiaci sa prostredníctvom zbierkových predmetov z oblasti živej a neživej prírody, histórie, archeológie a ľudovej kultúry mohli vrátiť v čase do minulosti. Ako bonus mali žiaci možnosť nazrieť aj do sveta bábok.

Žiaci 2.A a 2.C triedy prežili krásny deň plný nových zážitkov.

 

triedne pani učiteľky 2.A a 2.C