Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Gymnastický štvorboj24.4.2023

Tešili sme sa, že si dievčatá po troch rokoch absencie športových súťaží mohli zmerať sily v cvičeniach na preskoku, hrazde, lavičke a akrobacii. O ich zručnosti a šikovnosti svedčí aj výsledok, keď s veľkým náskokom vyhrali okresné kolo. Dňa 19.4. sa uskutočnilo krajské kolo gymnastického štvorboja, kde sa naše žiačky umiestnili na krásnom 2. mieste. Dievčatám, Karin Jajcaj a Sofii Kriškovej z 2.A, Tatiane Hrabovszkej z 3.A, Vanesse Penzešovej zo 4.A a Ivane Komloši zo 4.B triedy, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.