Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Letný denný tábor10.5.2023

Vážení rodičia,

Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný  tábor od 3. do 7. júla 2023 (4 pracovné dni). Cena pobytu je 80 eur.

Cena pobytu zahŕňa: strava 4 – krát denne, pitný režim, výlety, vstupenky, materiál na tvorivé dielne, odmeny pre deti.

Prihlasovanie cez EduPage.

Záväznú prihlášku a poplatok 80 € odovzdajte do 5. 6.  triednej učiteľke.

Prihláška