Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávik Slovenska 2023 – školské kolo12.5.2023

V utorok 2. mája sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2023. Do školského kola sa zapojili nádejní speváci, aby nám predviedli svoj talent. Povinná bola jedna pieseň zo spevníka a jedna ľubovoľná. Za krásne výkony boli speváci odmenení potleskom, sladkou odmenou a diplomom. Porota sa po odspievaní posledného speváka musela poradiť a rozhodla nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Alexandra Šufliarská – 2.B

2.miesto: Ela Cs?riová – 3.B

3. miesto: Sofia Somorovská – 2.B

II. kategória:

1. miesto: Nela Kmeťová – 4.B

2. miesto: Daniela Buranská – 5.B

3. miesto: Viktória Pagáčová – 4.C

Víťazi školského kola z oboch kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v stredu 17.5.2023. Všetkým deťom ďakujeme za ich účasť a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

Mgr. Tatiana Kytková