Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Stretnutie s Braňom Jobusom8.6.2023

1.jún  - deň venovaný deťom. Deň plný smiechu, radosti, veselosti a zážitkov. Jedným zo zážitkov bolo aj stretnutie žiakov 4. – 7. ročníka s Braňom Jobusom, autorom kníh pre deti, zakladateľom hudobného festivalu Vrbovské vetry a členom hudobných skupín Karpatské Chrbáty, Vrbovskí víťazi.

Braňo Jobus spieva a rozpráva o svojich knihách vrbovským nárečím. Muflón Ancijáš, komisár Mrodge, červotoč Chremo a ďalší hrdinovia dokážu pobaviť deti aj dospelých. Nosnou témou stretnutia bolo triedenie odpadu. Pre mnohých ľudí sa končí problém s odpadom v momente, keď hodia smeti do koša. V knihe Zberný dvor sa práve vtedy príbeh začína. Žiaci si mohli na vlastnej koži vyskúšať triedenie odpadu. Boli veľmi šikovní a o triedení vedeli veľa informácií. Za odmenu dostali malú pozornosť. Beseda bola poprepletaná piesňami a hudobnými vstupmi na originálnych hudobných nástrojoch.  Na pamiatku dostala každá trieda knihu Zberný dvor s venovaním autora.

Mgr. Monika Garaiová