Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Koncoročné triedne projekty zo Slovenského jazyka23.6.2023

So žiakmi druhého stupňa sme sa tento rok rozhodli pre koncoročné triedne projekty z hodín slovenského jazyka a literatúry. Každá trieda si pripravila nejakú zaujímavú tému z hodiny slovenského jazyka, ktorú spracovala do triednych projektov.
Piataci si vybrali tému z ich obľúbenej knihy: Najhorší učitelia na svete, iní si pripravili krásny projekt o legendách, ďalšia trieda si vybrala tému: Slovenské hrady a zámky na Slovensku. Šikovní piataci k projektom pripravili aj krásne makety mesta Bratislava.
Šiestaci si zopakovali učivo tvorbou projektov na tému ročných období. Z každého ročného obdobia si vybrali tému zo slovenského jazyka, ktorá ich najviac zaujala a neobvyklým spôsobom ju spracovali do projektov.
Žiaci siedmeho ročníka si pripravili projekt o Samovi Chalupkovi, známom slovenskom básnikovi alebo si vybrali postavy fantasy literatúry.
Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodinách literatúry venovali knihám: Chlapec v pásikavom pyžame a Bedári, ktoré spracovali do nádherných projektov.
Žiaci deviateho ročníka sa na konci deviateho ročníka venovali dielu Rómeo a Júlia.
Všetky projekty máme vystavené na chodbách našej školy. Všetkým našim žiakom ďakujeme za ich snahu a tvorivú prácu. O ich talente sa presvedčte sami.
Mgr. Martina Vassová