Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky deň jazykov9.10.2023

Niekto krásnymi projektami, zoznamovaním sa so zvyklosťami v jednotlivých krajinách, symbolmi, vlajkami,  niekto piesňami,  učením sa posunkovej reči,  pozdravov a počítaním  v rôznych jazykoch, ako aj návštevou divadelných predstavení v cudzích jazykoch v podaní svojich  rovesníkov aj z iných škôl. Podarilo sa nám spojiť sa aj so žiakmi z Talianska a naživo sa pozdraviť, vypočuť si  jazykolamy v ich rodnom jazyku, ktoré sa navzájom žiaci naučia. Verím, že si to všetci užili a mali radosť z nových priateľstiev a novo nadobudnutých vedomostí.

Mgr. Helena Žigová