Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera18.10.2023

Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať 26 023 kg papiera. Recykláciou šetríme nielen energiu, ale aj znižujeme ekologickú záťaž prostredia.

Poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, starým rodičom a priateľom školy, ktorí sa do jesenného zberu papiera zapojili. Najlepšie triedy na I. a II. stupni dostanú sladkú odmenu a najlepší jednotlivci budú už tradične odmenení knihou.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zbere papiera, vyslovujeme veľké poďakovanie!

Umiestnenie tried podľa priemeru nazbieraného papiera na žiaka a najlepší jednotlivci: