Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Bezpečne do školy18.10.2023

Prednáška  bola zameraná  na dopravnú výchovu a bezpečnosť s ukážkami policajtov. Zaujímavé boli ich vlastné skúsenosti, o ktorých  deťom rozprávali vhodnou a zaujímavou  motiváciou. Vo  voľnom rozhovore deti komunikovali s policajtmi  o všetkom,  čo ich zaujímalo. Zamerali sa na zásady slušného správania na ceste, na chodníku, v aute, pri jazde na bicykli, na  pravidlá a nebezpečenstvo  kontaktu s cudzími osobami a zvieratami.
Deti boli poučené o tom ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari. V obhliadke služobného  motorového vozidla za ich účasti mohli pozrieť vysielačku, maják a terčík. Beseda  zanechala u detí dlhodobé  zážitky a poučenie z oblasti dopravy.