Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry8.11.2023

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 17.10.2023. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov 8.a 9.ročníka.

Výsledky sú nasledovné:

1. Zina Jakubčínová (9.B)

2. Lea Hajdáková (9.A)

3. Žaneta Javorčíková (9.A)

Úspešnými riešiteľkami sú aj Alexandra Vargová (8.A) a Sára Husseinová (9.A). Do okresného kola postupuje Zina Jakubčínová, ktorej držíme palce.