Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice13.11.2023

Je to celoslovenský projekt, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica každoročne začiatkom októbra z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici. Každý ročník sa nesie v znamení spoločnej témy. Nosnou témou tohto ročníka bolo „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“

Štvrtý októbrový pondelok sa od roku 1999 oslavuje ako  Medzinárodný deň školských knižníc. Oslávenkyni sa patrí zagratulovať a sviatok  osláviť.

V znamení motta si žiaci do školy priniesli  obľúbenú knihu so svojím obľúbeným hrdinom, ktorý je pre nich výnimočný. Výnimočný správaním, konaním, výzorom, úspechmi...  So spolužiakmi sa podelili o čitateľský zážitok a mnohých navnadili na prečítanie ďalšej knihy.

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomenuli aj piataci. Prostredníctvom aplikácie Kahoot! si na desiatich kvízových otázkach otestovali svoje vedomosti o knižniciach. Učenie hrou bolo pre piatakov veľkou zábavou!

Prežili sme zábavné predpoludnie s knihami a dúfame, že niektorí žiaci budú pokračovať v čítaní kníh, pretože, knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.


Mgr. Monika Garaiová