Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?5.12.2023

Deti na našej škole vedia, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Spoločne s pani učiteľkami i rodičmi pripravili desiatky darčekov pre seniorov, ktorých isto poteší na Vianoce tento milý darček.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým za každú dobrotu, knižku, či teplý šál.
Mgr. Tatiana Lehocká