Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

VZN č. 10/2023 o výške príspevkov v školách a šk. zariadeniach10.1.2024

Na základe uznesenia zo dňa 13. decembra 2023, uznesenie č. 179/131223 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 10/ 2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach sa výška príspevku na réžiu v školskej jedálni upravuje od 1. 1. 2024 na 6,00 eur.


Platby boli vydané na 6 mesiacov t. j. 6x 6.00 eur.