Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín30.1.2024

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v umeleckom prednese. V tomto roku sa koná jubilejný 70. ročník tejto súťaže.

Školské kolo sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2024. Vo všetkých kategóriách boli súťažiaci svedomite pripravení a preukázali svoje nadanie v prednese poézie a prózy.

V I. kategórii sa umiestnili nasledovní súťažiaci:

Próza                                                                        Poézia

  1. miesto: Ryan Baďura                                     1. Jakub Farkaš
  2. miesto: Ela Csüriová                                      2. Nela Sádocká
  3. miesto: Diana Mátéová                                  3. Oliver Pavliga

V II. kategórii žiakov 5. - 6. ročníkov postupujú do okresného kola piataci z V. A triedy – Markéta Koišová s poéziou a Benjamín Vörös s prózou.

V III. kategórii školu reprezentujú žiačky z IX. A triedy – Nikola Klačanská s poéziou a Zuzana Košírelová s prózou.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásne popoludnie i umelecký zážitok a srdečne gratulujeme postupujúcim recitátorom, ktorí našu školu budú reprezentovať v okresnom kole.

Mgr. Tatiana Lehocká a Mgr. Dáša Čerháková