Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Testovanie žiakov 9 ročníka20.2.2024

Riadny termín celoslovenského testovania

Celoslovenské testovanie žiakov ročníka 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra.
Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ.

Náhradný termín T9 2024 sa uskutoční 4. apríla 2024.

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Základné informácie a pokyny