Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Súťaž v prednese s úspechom pre Mostnú26.2.2024

Našu školu reprezentoval v každej kategórii jeden súťažiaci, spolu sme vyslali šiestich recitátorov: Peter Rayen Baďura (I.kat. - próza), Jakub Farkaš (I.kat. - poézia), Markéta Koišová (II.kat. - poézia), Benjamín Voroš (II.kat. - próza), Zuzana Košírelová (III.kat. - próza), Nikola Klačanská (III.kat. - poézia).

Všetci mali snahu hodiny sa venovať príprave a odvahu postaviť sa pred neznáme publikum. Napokon v silnej konkurencii a v napätej atmosfére umiestnenie vo svojich kategóriách získali: M. Koišová II. miesto s postupom do okresného kola, B. Voros II. miesto a Z. Košírelová obsadila III.miesto.
Účasť na recitačných súťažiach je veľkou skúsenosťou pre tých, ktorí sa chcú venovať prednesu. Všetkým blahoželáme!
(PK SJL)